O ČIKEČKI VASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čikečka vas je naselje v občini Moravske Toplice. Kraj je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina.

Vas šteje 60 prebivalcev. 

Create a Free Website With Webador