O ČIKEČKI VASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čikečka vas je naselje v občini Moravske Toplice. Kraj je opredeljen kot območje, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina.

Vas šteje 60 prebivalcev. 

Create Your Own Website With Webador